Doodle Cannon

Download Doodle Cannon Doodle Cannon icon

Doodle Cannon

by: SonTL | 7.4 3

7.4 Users
rating

Screenshots

Description

Funny physic based game

Game vui vẻ mang tính giải trí.
Người chơi điểu khiển khẩu pháo để tiêu diệt những con bù nhìn.
Phải để đạn nổ gần con bù nhìn nhất để tiêu diệt nó.

Users review

from 3 reviews

"Great"

7.4