אפליקציית החממה

Download אפליקציית החממה אפליקציית החממה icon

אפליקציית החממה

by: Mars Games | 8.4 3.8K

8.4 Users
rating

Screenshots

Description

The official app of the successful TV series broadcasetd in yes.

Enter your Louie and join "The Greenhouse"

Join the "Eagles" or the "Ravens" houses.
See what Ela-Li, Alfi, Daniel and the rest of the students are chatting about after the show is over.
Enter The Greenhous social network and add your own comments!
Help you house win by earning points in special challenges!

Tags: אפליקציית החממה , אפליקצית החממה , אפלקציית שכונה , החממה yes , אפליקצית החממה להתקנה , החממה , החממה הספר , אפליקציית החממה 2 , אפלקציית החממה

Users review

from 3.776 reviews

"Great"

8.4

Users activity