Besilka

Screenshots

Description

Application is only in Macedonian language. Бесилка - играчот треба да го погоди зборот за што пократко време со што помалку грешки. За играње е потребна интернет врска и креирање кориснички профил. Играта е потполно македонска, со македонски зборови. Предлагање на нови зборови од играчите. Онлајн рекорди од сите играчи.

Tags: besilka igra , igra besilka , besilka , besilka igri , besiljka igrica , бесилка игра , igri besilka , igri so besilka , igre besilka

Users review

from 66 reviews

"Good"

5

Users activity

Milos

by Milos

Downloaded

Ivan

by Ivan

Downloaded

Sefka

by Sefka

Downloaded

Zika

by Zika

Downloaded

Nenad

by Nenad

Downloaded