Lines 98Screenshots

Description

Lines 98 là một game đơn giản mà thú vị. Người chơi xếp các bóng cùng màu trên cùng một hàng để ăn điểm. Game có hiệu ứng đẹp mắt, có chức năng lưu lại đẻ chơi tiếp tục trong lần sau.
Game có giao diện tiếng Việt(tự động thay đổi theo thiết đặt ngôn ngữ của điện thoại).

Chúc các bạn vui vẻ với game này.

-----------
Lines 98 is a game play on 9×9 board with balls of seven different colors. The player can move one ball per turn to remove balls by forming lines (horizontal, vertical or diagonal) of at least five balls of the same color. If the player does form such lines of at least five balls of the same color, the balls in those lines disappear, and he gains one turn, i.e. he can move another ball. If not, three new balls are added, and the game continues until the board is full.

• Very nice animation
• Auto save previous game when exit
• Can undo 1 move
• Can change speed of the ball

Tags: line 98 apk , line , line 98 , lines 98 , lines 98 apk , lines , line 98 .apk , line98 , gameline98

Users review

from 939 reviews

"Great"

8.4

Users activity

Lee

by Lee

Downloaded

Lim

by Lim

Downloaded

Nguyễn Văn

by Nguyễn Văn

Downloaded

joe

by joe

Downloaded

Thinh

by Thinh

Downloaded

sergio

by sergio

Downloaded

Hung

by Hung

Downloaded

Thien

by Thien

Downloaded

đá

by đá

Downloaded