WykreślankaScreenshots

Description

Wykreślanka is Word Search Puzzle game for Polish.

★ Unlimited puzzles. Each puzzle is generated dynamically.
★ Tons of category to choose.
★ Clean and colourful graphics.
★ Easy, Normal & Hard difficulty levels.
★ Works on tablets.

keywords: puzzle, polish, game, free

------------------------------------------------------------

Wykreślanka

★ Nieograniczony zagadki. Każda zagadka jest generowane dynamicznie.
★ Wiele kategorii do wyboru.
★ Czyste i kolorowe grafiki.
★ Easy, Normal & Hard poziomy trudności.
★ Działa na tabletki.

keywords: słowo, wyszukiwania, puzzle, gry, polska

Users review

from 320 reviews

"Great"

7.2