Hänga Gubbe Spelet (Svenska)Screenshots

Description

Hänga gubbe! (Galge) Spelet går ut på att gissa bokstäver i ett ord vars bokstäver initialt är helt dolda, men som visas som ledtrådar när spelaren lyckats gissa på dem.
Kategori:
- djur,
- namn,
- svenska städer,
- länder,
- svenska kända personer.

Tags: hangman game , hänga gubbe spel , gubbes

Users review

from 3.134 reviews

"Great"

7