ฟอนต์สารบัญใหม่แบบ FlipfontScreenshots

Description

เป็นฟอนต์อักษรแบบ Flipfont ระบบสำหรับมือถือ Android หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถแสดงผลแบบ Flipfont

วิธีใช้งาน:
1. ดาวน์โหลดลงไปที่อุปกรณ์
2. เลือกเมนูการตั้งค่า -> จอภาพ -> การแสดงผลหน้าจอ -> รูปแบบอักษร
3. เลือก TH SarabunNew by Phuphansoft ITSolutions
4. กดปุ่มเริ่มใหม่ทันที

หมายเหตุ:
- App ตัวติดตั้ง Flipfont พัฒนาโดยเทิดทูล สมาฤกษ์ แห่งภูพานซอฟต์ ไอทีโซลูชั่นส์และสกลนครเซอร์วิส โอเอ
- ฟอนต์ตัวอักษร THSarabunNew จากโครงการฟอนต์แห่งชาติ เป็นสัญญาอนุญาตฟอนต์แบบ GPL 2.0 + Font exception โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ฟอนต์ TH Sarabun New พัฒนาจาก TH Sarabun PSK ซึ่งออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

ขอบคุณ:
- เว็บฟอนต์.คอม ผู้เติมวิญญาณใส่งานอักษรให้ชาวโลก
- ลิงส์สารบัญใหม่ --> http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/

Tags: flipfont thai , flipfont ไทย , ฟอนต์ไทยสารบัญ แอนดอย , font th sarabun , โหลดฟ้อน th sarabunpsk ลงมือถือฟรี , thai flipfont , ฟอนต์ไทย สารบัญ แอนดรอย , app flipfont , โหลดฟ้อน th sarabunpsk สำหรับแอยดรอย

Users review

from 1.363 reviews

"Great"

8

Users activity

ปรียาภร

by ปรียาภร

Downloaded

สุพัตรา

by สุพัตรา

Downloaded

Kopaiton

by Kopaiton

Downloaded

Non Blw

by Non Blw

Downloaded

ittisak

by ittisak

Downloaded

vorawit

by vorawit

Downloaded

apisak_007

by apisak_007

Downloaded