Lunar Status BarScreenshots

Description

Sometimes vegetarians often forgotten days to vegetarian diet . application will notify vegetarians days 1 and 15 on month, View lunar or solar calendar on the status bar a convenient way.

- Display Lunar Calendar on status bar
- Display Solar Calendar on status bar
- Change Color 1 and 15 on month (lunar), sun and sat (solar)
- Auto start when boot

Am lich Viet Nam hiển thị trên thanh trạng thái điện thoại tiện theo dõi lich bất kì lúc nào
- Hiển thị am lich Viet Nam trên thanh trạng thái
- Hiển thị dương lịch Viet Nam trên thanh trạng thái.
- Đổi màu lich Viet nam vào ngày 1 và ngày 15 để nhắc nhở bạn những ngày âm lich quan trọng.
- Tử động bắt đầu chương trình am lich Viet khi khởi động lại máy.

Tags: lunar status bar , thay doi status bar tren 4.o4 , status bar , thay doi thanh status bar , theme thay đổi màu status bar trên androi , theme status bar for , thay đổi thanh status bar , doi mau thanh status bar tren

Users review

from 107 reviews

"Great"

7.8

Users activity

Eren

by Eren

Downloaded

Дмитрий

by Дмитрий

Downloaded

Hong

by Hong

Downloaded

korobkan2

by korobkan2

Downloaded