3D Levski Sofia Live Wallpaper

3D Levski Sofia Live Wallpaper

FREE

(5 stars)

(21)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Great live wallpaper which will allow you to enjoy the Levski Sofia badge anywhere.

The wallpaper is interactive, reacts to movement. You can set the speed, transparency and interactivity ring if you prefer.

To set the Live wallpaper do the following:

-Start the application
-Click on the menu button (the left button of the phone's main button).
-We go to the list of live wallpapers and found which you want. Once we click on our wallpaper you can enter the settings or set it.

Български
---------

Великата живо тапет, който ще ви позволи да се насладите на ПФК Левски София значка навсякъде.

Тапетът е интерактивен, реагира на движение. Можете да настроите бързина, прозрачност и интерактивност пръстен, ако предпочитате.

За да настроите на живо тапет направете следното:

- Стартирайте приложението
Кликнете върху бутона за менюто (левия бутон на основния бутон на телефона).
Отиваме към списъка на живи тапети и е установено, която искате. След като кликнете върху нашия тапет можете да въведете настройките или да го настроите.

Tags: Професионален футболен клуб Левски София, Сините, Отбора на народа

Tags: левски wallpapers, levski sofia, levski, levski wallpaper, levski sofia wallpapers, levski 3d, wallpapers левски, live wallpapers левски софия, levski sofia logo, levski live wallpaper.

Screenshots 3D Levski Sofia Live Wallpaper
View bigger - 3D Levski Sofia Live Wallpaper for Android screenshot
View bigger - 3D Levski Sofia Live Wallpaper for Android screenshot
Comments and ratings for 3D Levski Sofia Live Wallpaper

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!