PBZmTokenScreenshots

Description

PBZ mToken je aplikacija koja se koristi za provjeru identiteta (identifikaciju) prilikom pristupa internetskom i telefonskom bankarstvu te za potvrdu prilikom izvršenja transakcija (autorizaciju).
Nakon instalacije aplikaciju PBZmToken potrebno je aktivirati unosom identifikacijskog i aktivacijskog koda koji možete zatražiti u bilo kojoj poslovnici Banke ili Sinergo Desku.
Izdavanje PBZmTokena kao dodatnog autorizacijskog uređaja moguće je realizirati i putem PBZ365@NET usluge (internetsko bankarstvo). U tom se slučaju identifikacijski i aktivacijski kod prikazuje na stranici PBZ365@NET usluge.
Nakon unosa identifikacijskog i aktivacijskog koda slijedi definiranje PIN-a. Prilikom definiranja PIN-a stvara se PIN asocijacija koja se sastoji od naziva države i prikaza njezine zastave. Svrha PIN asocijacije je pomoć prilikom pokretanja PBZmTokena, kao podsjetnik na PIN definiran prilikom aktivacije.
Nakon aktivacije PBZmTokena za daljnje korištenje aplikacije nije se potrebno povezivati s internetom.
Od sada za korištenje internetskog (usluge PBZ365@NET, COM@NET i PBZInvestor) i telefonskog (usluga PBZ365-TEL) bankarstva nije potrebno koristiti dodatne uređaje, kao što su čitač kartica i token, već je dovoljno imati samo mobilni telefon.
Dosadašnji korisnici čitača kartica ili tokena mogu ih bez naknade zamijeniti za PBZmToken u bilo kojoj poslovnici Banke.

SIGURNOST:
Korištenje aplikacije PBZmToken potpuno je sigurno, što je potvrđeno i certifikatom za sigurnost ISO 27001:2005. PBZmToken pokreće se PIN-om koji zna samo korisnik, PIN se ne pohranjuje na mobitel, čime se jamči apsolutna tajnost podataka o PIN-u. U slučaju krađe mobitela te pokušaja pristupa internetskom ili telefonskom bankarstvu, unosom netočnih podataka pri prijavi blokira se korisničko ovlaštenje, čime se dodatno sprječava neželjen pristup.
---------
PBZmToken is an application used for identity verification (identification) in accessing Internet and telephone banking and for confirmation when authorizing payment transactions (authorisation).
After the installation, application PBZmToken needs to be initiated by entering the identification and activation code.
When acquiring PBZmToken in any branch office of the Bank or Sinergo Desk, the user receives identification and activation code required for the activation.

Issue of PBZmToken as additional authorisation device can also be realised through PBZ365@NET service (Internet banking).
After entering the identification and activation code, PIN needs to be defined. During PIN definition, PIN association is created, consisting of the state name and the flag. The purpose of PIN association is to provide help during PBZmToken initiation, as a reminder of PIN defined during activation.
After PBZmToken activation, further use of application does not require connecting to Internet.
From now on, the use of Internet banking (PBZ365@NET, COM@NET and PBZInvestor services) and telephone banking (PBZ365-TEL service) does not require additional devices such as Card Reader and Token – the only required device is your mobile phone.
Current users of Card Reader and Token can replace them for PBZmToken in any branch office, free of charge.

SECURITY:
Complete security of using application PBZmToken has been confirmed by Security certificate ISO 27001:2005. PBZmToken is initiated by PIN known only by the user, PIN is not stored on the cell phone, thus warranting PIN data confidentiality. In the event of cell phone theft and unwanted attempts to access Internet and telephone banking by entering incorrect data, user authorisation is blocked, further disabling the access.

Tags: pbzmtoken