กราฟหุ้นไทย SET Stock ChartScreenshots

Description

ดูกราฟเทคนิคหุ้นไทย | SET index Stock Chart

เป็นโปรแกรมสำหรับดูกราฟหุ้นทางเทคนิค แสดงผลด้วยกราฟแท่งเทียน (CandleStick) เพื่อความสะดวกสามารถใช้ควบคู่กับแอฟ Settrade Streaming ในการดูแนวโน้วของหุ้นแต่ละตัวอย่างคร่าวๆโดยแสดงข้อมูลแบบ ณ สิ้นวัน

This is a program to view the technical graph, the candle stick, for stock in Thai Market. This gives you the convenient to evaluate the trend of each stock by using EOD (End of Day) information.

Tags: smart chart หุ้น , กราฟหุ้นไทย , smart chart , app กราฟหุ้น , แอพ กราฟหุ้น , app smart chart , app หุ้นไทย , หุ้นไทย set , กราฟหุ้น

Users review

from 6 reviews

"Great"

8