FREE DOWNLOAD

40 guong thanh dat

  • SEARCH TYPE
  40 guong thanh dat icon

  40 guong thanh dat

  by: Ninamaj 0 0

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  ....rằng quả thực ông đã được phần thưởng lớn nhất trên văn đàn thế giới!,..."Nếu ông có một vật mà thế giới đòi hỏi thì ông có thể ở giữa rừng thẳm: luôn luôn người ta sẽ phá rừng xây đường vào tới cửa nhà ông". Câu đó tóm tắt một luật bất di bất dịch của sự thành công.
  ... Câu đó tóm tắt một luật bất di bất dịch của sự thành công...
  ....Bà sung sướng vì bà sống cho người khác
  ....rằng quả thực ông đã được phần thưởng lớn nhất trên văn đàn thế giới!