DOWNLOAD  $9.99

Amanet

    DOWNLOAD  $9.99

    Screenshots

    Description

    Snovi su navirali kao izvorske vode. Nije bilo ni glasa ni slika, samo osjećaj prisustva, veoma bliskog, naslućenog. Moram poći u Casablancu, pronaći Ricka. Pošto se viteški odrekao Ilse i velikodušno je prepustio Victoru, treba doći neko u kome će naći utjehu. Lako ću ga pronaći, uvijek je u svome baru. Sam će nam svirati našu pjesmu. Ne smijem biti agresivna. Ilsa i njihova pjesma u njegovom su srcu isuviše žive. U početku ću zamoliti Sama da je pjeva samo rijetko, pa sve češće i češće, sve dok je i Rick ne prihvati kao svoju, dok njeni tonovi ne zagluše njihovu, koju su još u Parizu zavoljeli. Zapalila sam drugu cigaretu, hiljade kilometara, hiljade godina daleko od parka kod Druge gimnazije. Napola sklopljenih očiju prepustila sam se razdraganim snovima.