FREE DOWNLOAD

Angličtina pro 3. a 4. roč. ZŠ

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Seznam témat:
  1 Pozdravy, seznámení
  2 Číslovky 1-12
  3 Barvy
  4 Číslovky 11-20,30...100
  5 Ve třídě
  6 Abeceda
  7 Pokyny, příkazy
  8 Přivlastňovací zájmena
  9 Sloveso "be" (býti) přítomný čas
  Otázka, zápor
  10 Sloveso "have (got)" (míti, vlastnit)
  přítomný čas
  Otázka, zápor
  11 Jaké je to, kde je to
  12 Množné číslo podstatných jmen
  (pravidelné tvoření)
  13 Odkud je, jak se jmenuje
  14 Věk a čas
  15 Oblékání
  16 Hlava a tělo
  17 Rodina a domov
  18 Člen určitý a neurčitý
  Vazba there is / are
  19 Dny v týdnu
  20 Jídlo
  21 Kolik je hodin
  22 Sloveso "can" (umět, moci)