FREE DOWNLOAD

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Vyjmenovaná slova:
  a) na známky
  b) na rychlost
  c) závěrečná hra

  Podstatná jména:
  Určujeme rod, číslo a pád

  Slovní druhy:
  a) určujeme podstatná jména, slovesa,
  příslovce a předložky
  b) určujeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena,
  číslovky, slovesa a předložky

  Slovesa:
  Určujeme osobu, číslo a čas
  + 3 hry k procvičení

  Věta:
  a) Základní skladební dvojice
  b) Věta jednoduchá a souvětí

  Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

  Users review

  from 2 reviews

  "Awesome"

  9