FREE DOWNLOAD

e-services Ru

  • SEARCH TYPE
  e-services Ru icon

  e-services Ru

  by: RU Official Apps 957 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  ให้บริการเกียวกับการเช็คเกรด ตารางสอบ และผลการเรียนทั้งหมดของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สามารถ ดูวิธีการใช้งานได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=3ffhj00umlg

  Users review

  from 957 reviews

  "Awesome"

  9

  Users comments for e-services Ru

  Naja Ashei

  by Naja Ashei

  Dec 08, 2017  |  "Poor"

  ไม่ปรับปรุงระบบเลย แย่มากๆ ไม่มีการพัฒนา ถ้าไม่ทำต่อก็ยกเลิกแอปไปเถอะค่ะ ตั้งแต่ปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลเลย

  Warawit Thanomnua

  by Warawit Thanomnua

  Apr 18, 2017  |  "Awesome"

  การรวมหน่วยกิจไม่น่าจะถูกนะ

  IRIS Blackwings

  by IRIS Blackwings

  Apr 10, 2017  |  "Good"

  อยากให้ปรับปรุงหน้าตัวแอปให้มีความทันสมัยมากขึ้น และแอปใช้งานไม่ได้บ่อยมากค่ะ

  Winai Gwangkhwang

  by Winai Gwangkhwang

  Dec 09, 2016  |  "Poor"

  ปรับปรุง UI หน้าตา ดูเเล้วโบราณมากเลยครับ ให้ดูทันสมัย

  Rattanakead Boonjan

  by Rattanakead Boonjan

  Sep 26, 2016  |  "Good"

  Login ผ่าน browser ได้ปกติ แต่ไม่สามารถ Login ผ่าน Application ได้

  Supatpon Pitikarunwong

  by Supatpon Pitikarunwong

  Feb 28, 2016  |  "Good"

  It still lack! Some data is not downloaded. I must refresh the data everytime. Please improve it!!