FREE DOWNLOAD

Hóa Đơn Điện

  • SEARCH TYPE
  Hóa Đơn Điện icon

  Hóa Đơn Điện

  by: 2 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  - Tính toán chi tiết số tiền phải trả trên từng mức giá điện do nhà nước quy định dựa trên số tiền phải trả
  - Cho phép người dùng quản lý danh sách thiết bị điện trong gia đình,ước lượng điện năng tiêu thụ và số tiền phải trả
  - Cho phép lưu thông tin hóa đơn điện của từng tháng, giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi chỉ số đầu và chỉ số cuối qua từng tháng, từng năm.
  - Đồng bộ dữ liệu lên server, giúp người dùng tra cứu mọi lúc mọi nơi, lưu trữ thông tin qưa nhiều năm.

  Users review

  from 2 reviews

  "Awesome"

  10