FREE DOWNLOAD

Karaoke Viet Nam

  • SEARCH TYPE
  Karaoke Viet Nam icon

  Karaoke Viet Nam

  by: 16 6.2

  6.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Chức năng:
  -Tra cứu bài hát karaoke 5 số(arirang) cập nhật vol 52 , 6 số(California).
  Tra cứu tìm bài hát theo tên :nhập tên bài hát, hoặc *+cụm từ trong tên bài hát
  Tra cứu bài hát theo mã code : nhập mã code
  Tra cứu bài hát theo tác giả : @ + tên tác giả
  Tra cứu bài hát theo lời đầu : **+lời nhạc hoặc
  Tra cứu bài hát theo tên viết tắt :nhập tên viết tắt
  -Liệt kê các bài hát karaoke 5 số, 6 số theo các Vol
  -Đưa bài hát yêu thích vào danh sách
  -----------------------------------------------------------------
  -Cập nhật version 1.12
  -Import,Export bài hát
  -Chỉnh sửa giao diện

  Users review

  from 16 reviews

  "Good"

  6.2