FREE DOWNLOAD

Kraj, kde je radost žít

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Propagační materiál prezentující Jihomoravský kraj z hlediska hospodářského, ekonomického, inovativního a také informující o dopravě, vzdělání, podpoře podnikání, investicích a o kultuře a volném čase v regionu.

  Jihomoravský kraj patří k ekonomicky nejvyspělejším regionům České republiky a jeho stěžejní ekonomické aktivity jsou zaměřeny na konkurenceschopnost ekonomiky, vědu a výzkum, inovace, vzdělání a rozvoj infrastruktury. Hlavními sektory průmyslu v kraji jsou strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a biotechnologie. Velkou podporu věnuje kraj inovativním a investičním příležitostem.

  Jižní Morava oplývá přírodními krásami i kulturními památkami, a proto se region také soustředí na rozvoj cestovního ruchu.

  Jihomoravský kraj, ekonomika, průmysl, doprava, podnikání, investice, inovace, věda, výzkum