FREE DOWNLOAD

Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

  • SEARCH TYPE
  Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn icon

  Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

  by: Tomo-boy 1 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Hướng dẫn dùng laptop phát wifi trên Windows 7

  ************
  0. Ngắt kết nối internet
  1. Tạo file setup với nội dung như sau:
  netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HotSpot2 key=matkhaux
  ->Lưu lại với tên Setup.bat
  <<<<<<>>>>>>>
  3. Chạy file Setup.bat (Run as Administator) chỉ chạy file này 1 lần duy nhất
  4. Quét phần cứng
  5. Share kết nối
  6. Tạo file start hotspot với nội dung như sau:
  netsh wlan start hostednetwork
  ->Lưu lại với tên Start.bat
  7. Chạy file Start.bat (Run as Administator)
  8. Kết nối internet
  9. Xong

  **********
  Link tải các tập tin bat: https://docs.google.com/file/d/0BxqiA4lJzb2NdFJ1Q2tWbThsRjQ

  Users review

  from 1 reviews

  "Awesome"

  10