FREE DOWNLOAD

Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)

  • SEARCH TYPE
  Lịch Sử Việt Nam (Lich Su) icon

  Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)

  by: VNN DevRoom 107 6.2

  6.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là sự kết tinh của các giá trị mà những thế hệ sau cần tiếp nối và phát huy, dạy cho những thế hệ sau biết những gì không nên lặp lại và những gì nên phát huy để phục vụ cho phát triển nhân loại.Lịch sử đặc biệt có ý nghĩa trong việc phát huy truyền thống dân tộc và tinh thần nhân văn cho các thế hệ trẻ.

  Đó là những giá trị dễ bào mòn trong cuộc sống hiện đại nhưng lại là hành trang vô giá cho thế hệ trẻ trong điều kiện mở cửa hội nhập với thế giới hôm nay và mai sau.Điều đó đã được khẳng định từ thời cổ đại: “Lịch sử là cô giáo của cuộc sống, lịch sử là bó đuốc của tương lai”.

  Trích bài viết của tác giả TRƯỜNG SA - gocnhinthoidai[]blogspot[]com.

  + Thời Kỳ Lịch Sử
  + Sự Kiện Lịch Sử
  + Di Tích Lịch Sử
  + Phóng Sự - Ký Sự
  + Nhân Vật Lịch Sử
  + Bài Viết Lịch Sử
  + Thời cổ đại
  + Thời trung đại
  + Thời cận đại (1858-1945)
  + Thời hiện đại
  + Thời Trưng Vương
  + Thời kỳ Pháp thuộc
  + Triều đại nhà Nguyễn
  + Triều đại Tây Sơn
  + Thời Hùng Vương
  + Thời kỳ chống Pháp và Đế Quốc Mỹ
  + Nhà Lý
  + Nhà Trần
  + Nhà lao An Nam ở Guyane
  + Thảm Sát Mỹ Lai
  + Khúc bi tráng Phú Quốc
  + Hồ sơ lính Mỹ thảm sát dân thường Việt Nam
  + Ông Mười Khôi, một đại anh hùng
  + Nạn đói 1945
  + Huyền thoại về Cụm tình báo H.63

  Users review

  from 107 reviews

  "Good"

  6.2