FREE DOWNLOAD

Lời Hay Ý Đẹp

  • SEARCH TYPE
  Lời Hay Ý Đẹp icon

  Lời Hay Ý Đẹp

  by: 100 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Lời hay ý đẹp là tuyển tập được ¬chúng tôi lựa chọn từ những câu danh ngôn của các danh nhân. Từ danh nhân lịch sử như Victor Hugo, Balzac, Shakespeare… đến những người thành công có ảnh hưởng đến cuộc sống đương đại của nhân loại như Steve Jobs, Bill Gates.
  Tuyển tập gồm các chủ đề:
  - Tình yêu
  - Tình bạn
  - Danh ngôn về mẹ
  - Lời nói và cuộc sống
  - Danh ngôn về thành công
  - Danh ngôn về người thầy
  - Danh ngôn về phụ nữ
  - Danh ngôn về đàn ông
  - Danh ngôn về lòng kiên nhẫn
  - Đối nhân xử thế

  Users review

  from 100 reviews

  "Great"

  8.6