FREE DOWNLOAD

Namiot Spotkania

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikacja losuje jeden z adresów Pisma Świętego - wybrany jest początek akapitu - podtytuł
  Adresy i podtytuły zostały użyte z Biblii Tysiąclecia IV wydanie wydawnictwa Pallotinum
  Funkcja "czytaj on-line" przekierowuje na adres Biblii Tysiąclecia Online, Poznań 2003: http://biblia.deon.pl/. Wymaga połączenia z internetem

  Instrukcja:
  1. Pomódl się do Ducha Świętego
  2. Zaznacz części Pisma Świętego, z których ma być wykonane losowanie
  3. Wybierz "Losuj adres"
  4. Otwórz Pismo Święte na wybranym fragmencie lub przeczytaj on-line poprzez wybór funkcji "Czytaj on-line"

  Users review

  from 89 reviews

  "Awesome"

  9.2