FREE DOWNLOAD

Ôn thi giấy phép lái xe

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.
  Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
  - Biển báo giao thông.
  - Ghi nhớ.
  - Luyện thi (có chế độ trắc nghiệm - luyện trắc nghiệm nhiều kết quả thi sẽ rất tốt).
  - Thi thử.
  - Câu hỏi yêu thích.
  - Câu hỏi đã làm sai.

  =============================

  Những điểm mới hơn của bộ đề 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ:
  - 1 câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ không phải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, thí sinh dự thi sẽ phải lựa chọn tất cả các phương án đúng.
  - Thêm danh sách biển báo giao thông: biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.
  - Kết cấu của Bộ 450 câu hỏi học lý thuyết lái xe gồm:
  + Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu
  + Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số 175: 30 câu
  + Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200: 25 câu
  + Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235: 35 câu
  + Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đến câu 255: 20 câu
  + Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu
  + Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu
  - Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
  - Sử dụng bộ 420 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp GPLX hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
  - Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 05 câu ít liên quan đến giấy phép lái xe hạng A3, A4 sau: 119, 120, 147, 152, 166).
  - Sử dụng bộ 150 câu hỏi học lý thuyết lái xe a1 dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tài liệu học tập).
  - Bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng, được phân loại cụ thể như sau:
  + Bộ đề sát hạch cấp bằng lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu. trong đó có 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông; 1 câu về nghiệp vụ vận tải; 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa, 9 câu về hệ thống biển báo, 9 câu về giải các thế sa hình
  + Bộ đề sát hạch cấp bằng lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 và A4 gồm 20 câu.

  Users review

  from 746 reviews

  "Great"

  8.6

  Users comments

  Hoàng Quyền

  by Hoàng Quyền

  Jul 26, 2016  |  "Awesome"

  Tốt

  Hiep Le Van

  by Hiep Le Van

  Jun 11, 2016  |  "Poor"

  Quảng cáo cũng có giới hạn của nó, popup nhảy ra liên tục từ lúc mở app đến lúc đóng app, quảng cáo bên dưới thì chớp liên tục, trải nghiệm kinh khủng.

  Kristin Nguyen

  by Kristin Nguyen

  May 07, 2014  |  "Awesome"

  Đầy đủ thông tin để ôn luyện thi lấy bằng lái. Cho 5 *****