FREE DOWNLOAD

Redirecto

  Redirecto icon

  Redirecto

  by: 3 9.4

  9.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Automatizovaný interíérový lokalizačný systém s presmerovaním VoIP hovorov

  Realizácia diplomovej práce na tému "Mobilné zariadenie ako nástroj pre automatizované presmerovanie VoIP hovorov".

  Users review

  from 3 reviews

  "Awesome"

  9.4