FREE DOWNLOAD

การ์ตูน Stein Gate

  • SEARCH TYPE
  การ์ตูน Stein Gate icon

  การ์ตูน Stein Gate

  by: MayStream 3 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  เรื่องราว Steins Gate เป็นเนื้อหาที่เหมือนจะเป็นเรื่องกู้โลก แต่ความจริงแล้วเนื้อหากลับอยู่ในวงแคบๆ คือสถานที่เกิดเหตุคือย่านการค้าอากิฮาบาร่าเท่านั้น และเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่เรียกว่า ห้องทดลองแห่งอนาคต ที่ได้สร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าเตาไมโครเวฟโทรศัพท์ ที่เป็นอุปกรณ์สามารถส่งข้อความไปยังอดีตได้ จนองค์กรที่เรียกว่า SERN ที่กำลังวิจัยเรื่องการข้ามเวลาเกิดความสนใจเข้าเลยพยายามขัดขวางและจับกุม สมาชิกกลุ่มดังกล่าว จนเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมา

  Users review

  from 3 reviews

  "Awesome"

  10