FREE DOWNLOAD

Tebareke Suresi (Sesli)

  Tebareke Suresi (Sesli) icon

  Tebareke Suresi (Sesli)

  by: 429 8.8

  8.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Tebareke suresini sesli olarak dinleyebilir,okuyabilirsiniz ve ayrıyetten mealini okuyabilirsiniz.

  Tebareke (Mülk) sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu Otuz âyet-i kerîmedir.
  Sûrede; hayâtın ve ölümün yaratılış sebebi, âlemdeki
  kusursuz nizam, müşriklerin (Cenâb-ı Hakk'a ortak koşanların) âhiretteki
  acıklı durumu, Allahü teâlânın gizli-açık her şeye vâkıf olduğu
  anlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Taberî, Râzî)

  Allahü teâlâ Mülk sûresinde meâlen buyuruyor ki:

  Sırât-ı müstekîm (İslâmiyet'in gösterdiği doğru yol) üzere gidenle, gözleri
  âmâ olup yüzüstüne gittiği yolu bilmiyen aynı mıdır? (Âyet: 22)

  Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azâbından
  koruyucudur. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

  Her gece Mülk sûresini okuyanı Allahü teâlâ kabir azâbından korur. (Hadîs-i
  şerîf-Nesâî)

  Users review

  from 429 reviews

  "Great"

  8.8