FREE DOWNLOAD

Tu dien Anh Viet

  • SEARCH TYPE
  Tu dien Anh Viet icon

  Tu dien Anh Viet

  by: 180 8.4

  8.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Chức năng:
  -Từ điển anh việt full: từ điển anh việt, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật(gần 400.000 từ)
  -Từ điển việt anh
  -3000 từ oxford
  -Đọc từ tiếng anh
  -Dịch đoạn văn
  -Tra từ online trên tratu.soha.vn

  Users review

  from 180 reviews

  "Great"

  8.4

  Users comments for Tu dien Anh Viet

  Thanh Duy

  by Thanh Duy

  May 16, 2017  |  "Awesome"

  Good app

  Meoquanglucky Meoquanglucky

  by Meoquanglucky Meoquanglucky

  Dec 14, 2016  |  "Awesome"

  Good

  Trần Cường

  by Trần Cường

  Apr 08, 2015  |  "Awesome"

  Good app :3

  David Nguyen

  by David Nguyen

  Nov 05, 2014  |  "Awesome"

  Good apps for free. Thanks

  vũ Bích Phượng

  by vũ Bích Phượng

  Sep 20, 2014  |  "Great"

  good one

  Vinh Le

  by Vinh Le

  Aug 30, 2014  |  "Great"

  Very good.