DOWNLOAD  $5.99

Veliki matematičari

    DOWNLOAD  $5.99

    Screenshots

    Description

    “Životi velikih ljudi oduvijek su nas privlačili, bilo kao mogući putokaz darovitim pojedincima, ili opomena cijelim generacijama. Pored toga, u našoj radoznalosti ima i prostosrdačne želje da vidimo to “snoviđenje u noć Ivanjsku”, ti ljudi kao da i nisu bili stvarni, od krvi i mesa, nego fantomi izmišljenih imena, nego samo pojmovi o veličini genija i bijedi njegove okoline. Hiljade matematičara izgrađivalo je čudesnu građevinu svoje nauke, ogledalo apstraktnog ljudskog mišljenja i njegova razvitka, stotine anonimnih mudraca mukotrpno je radilo nešto čemu najčešće nije vidjelo ni svrhu ni smisao van svog čudnog uma. Ali zgrada je rasla, jačala i postajala, i ona sama, živi organizam, koji se više nije mogao ukinuti, koji je bivao sve samosvojniji (pa i hirovitiji), sve više idealistički, da bi vrhunac idealizma došao s vrhuncem Platonove filozofije…”