FREE DOWNLOAD

Vietnamese Synonym Idioms

  • SEARCH TYPE
  Vietnamese Synonym Idioms icon

  Vietnamese Synonym Idioms

  by: Bui Viet Ha 2 2.2

  2.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Tìm hiểu tục ngữ đồng nghĩa tiếng Việt
  Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.
  Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm thành ngữ đồng nghĩa với thành ngữ sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án, mỗi đáp án là một thành ngữ. Chạm tay vào đáp án để tìm thành ngữ đồng nghĩa với thành ngữ đã cho trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

  Users review

  from 2 reviews

  "Poor"

  2.2