FREE DOWNLOAD

Jamb 6x7

  • SEARCH TYPE
  Jamb 6x7 icon

  Jamb 6x7

  by: 39 8.4

  8.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Jamb sa 6 kockica i 7 kolona!
  Jamb je jedna od najrasprostranjenijih igara sa kockicama na Balkanu. Ne zasniva se samo na sreći, već glavnu ulogu igra iskustvo, planiranje, strategija, računanje...
  Cilj je ostvariti rezultat sa što više poena. Poeni se ostvaruju upisivanjem rezultata ostvarenih kockicama u tabeli. Kockice mogu da se bace jednom, dva ili tri puta u jednom potezu. Po završetku poteza, upisuje se rezultat u jedno polje u tabeli.
  Tabela sadrži 7 kolona koje se popunjavaju po propisanim pravilima.
  Omoguceno je snimanje partije
  Ucitavanje i najboljih partija i rezultata
  1) Kolona NA DOLE se popunjava od polja 1 do Jamba, redom, bez preskakanja polja - naniže.
  2) Kolona SLOBODA se popunjava po želji - bez pravila.
  3) Kolona NA GORE se popunjava od polja Jamb do 1, redom, bez preskakanja polja - naviše.
  4) Kolona NAJAVA se popunjava tako što se neko prazno polje iz te kolone označi posle prvog bacanja. Nema pravila o redosledu popunjavanja polja u ovoj koloni, ali se na kraju poteza obavezno popunjava označeno polje.
  5) Kolona GORE / DOLE se popunjava u dva pravca i to od polja Maksimum (+) do 1 naviše po redu bez preskakanja, i od polja Minimum (-) do polja Jamb naniže bez preskakanja.
  6) Kolona SPECIJALNA NAJAVA - se popunjava slično kao kolona Najava, s tim da se posle prvog poteza označava cela kolona. Nema pravila o redusledu popunjavanja, ali se na kraju poteza mora popuniti neko od polja u ovoj koloni.
  7) Kolona RUČNA se popunjava odmah nakon prvog bacanja.
  Svaka kolona sadrži 13 polja podeljenih u 3 oblasti: gornja oblast, srednja oblast i donja oblast.
  U gornjoj oblasti su brojevi od 1 do 6.
  Ako je zbir ovih polja veći ili jednak broju 60 dobija se bonus od 30 poena.
  Srednja oblast sadrži maksimum i minimim.
  Ako je proizvod jedinica puta razlika maksimuma i minimuma veća ili jednaka broju 60 dobija se bonus od 30 poena.
  Donja sekcija sadrži polja triling, kenta, ful, poker i jamb.
  Triling ima specijalni bonus od 20 poena.
  Kenta vredi 60 poena posle prvog bacanja, 50 poena posle drugog bacanja i 40 poena posle trećeg bacanja.
  Ful ima specijalni bonus od 60 poena.
  Poker ima specijalni bonus od 70 poena.
  Jamb ima specijalni bonus od 80 poena.
  Da bi upisali svoj rezultat morate se registrovati - prijaviti. Ostvarite što više poena i upišite se.
  Srećno!

  Users review

  from 39 reviews

  "Great"

  8.4