FREE DOWNLOAD

Kuiz Kimia SPM

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Memperkenalkan sebuah aplikasi kuiz tentang kimia. Aplikasi ini menyediakan soalan-soalan berkaitan kimia berdasarkan silabus SPM iaitu tingkatan 4 dan 5. Berbeza dengan aplikasi kuis yang lain, aplikasi ini menyokong sistem IAK. Oleh itu, semua jawapan yang betul anda akan dberi ganjaran iak.

  Kuis Kimia SPM mengandungi
  + 141 soalan objektif
  + 23 soalan subjektif
  + 8 soalan susun huruf
  + akan terus ditambah untuk versi-versi berikutnya

  Aplikasi ini terbahagi kepada beberapa seksyen. Antaranya, seksyen :

  + KUIS. Seksyen ini menyenaraikan semua soalan yang ada secara tersusun.
  + UJIAN. Seksyen ini memilih 10, 30 atau 50 soalan secara rawak untuk pengguna menguji pengetahuan keseluruhan. Ganjaran iak diberikan setelah pengguna menjawab semua soalan sampai habis. Satu jawapan betul diberikan 1 iak.
  + IAK (beta). Seksyen ini untuk menguruskan iak pengguna. Memuatnaik iak yang diperoleh ke Bank IAK.

  + Seksyen tetapan untuk aplikasi ini.
  + Seksyen manual, menyenarai manual untuk aplikasi ini.
  + Seksyen mesej/pesanan. Pengguna boleh menulis pelbagai perkara yang dingini. Tujuan utama ialah supaya pengguna boleh menyampaikan maklum balas secara segera tanpa perlu menukar aplikasi lain.
  + Info. Maklumat tentang aplikasi.
  + Lain-lain. Menyenaraikan aplikasi-aplikasi lain yang dibina oleh kami.

  Users review

  from 141 reviews

  "Awesome"

  9.2