FREE DOWNLOAD

Master Coin

  Master Coin icon

  Master Coin

  by: 7 7.4

  7.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Game Master Coin, cách chơi vô cùng đơn giản:
  - Chọn các đồng tiền
  - Nếu đồng tiền được chọn thuộc nhóm từ ba đồng cùng màu trở lên thì sẽ được cộng điểm tương ứng
  - Người chơi có 15 giây để chơi
  - Mỗi lần được cộng điểm thì thời gian chơi được cộng thêm 1 giây
  - Có 3 mức độ chơi
  - Thích hợp để chơi lúc thư giản
  - Mọi lứa tuổi đều chơi được

  Một số game và ứng dụng khác:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.datecalculator
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.whatoperator
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.battleofnumber
  ===================
  Coin Master, a simple game:
  - Choose a coin
  - If the coin is selected from the group of three or more same colored copper will be plus point corresponding
  - Players have 15 seconds to play
  - Each time the plus points, the game time plus 1 seconds
  - There are 3 levels of play
  - Suitable for playing time relaxation
  - All ages are playing

  Some another apps and games:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.datecalculator
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.whatoperator
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabrielbl.battleofnumber

  Users review

  from 7 reviews

  "Great"

  7.4