FREE DOWNLOAD

AMIS CRM

  AMIS CRM icon

  AMIS CRM

  by: 264 7.6

  7.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  AMIS CRM là ứng dụng mobile của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. AMIS CRM giúp:

  Nhân viên kinh doanh:
  • Lập và khai thác danh sách khách hàng trên thị trường đang quản lý.
  • Ghi chép lại thông tin giao dịch, tra cứu lịch sử giao dịch với khách hàng, cập nhật thông tin liên hệ.
  • Quản lý các cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn bán hàng, dự báo doanh số và thời gian có thể đạt được doanh số.
  • Theo dõi tình hình thực hiện các chiến dịch bán hàng, các khóa hội thảo, hội nghị khách hàng.
  • Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng từ khi bắt đầu đến khi nghiệm thu, thanh lý.
  • Gửi hàng loạt email, SMS cho khách hàng để chào bán sản phẩm.

  Quản lý, lãnh đạo:
  • Nắm bắt kịp thời tình hình doanh số theo cơ hội, đơn hàng, hợp đồng của từng bộ phận kinh doanh theo thời gian, theo sản phẩm,... để hỗ trợ giải quyết các khó khăn, đốc thúc nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

  Để sử dụng được sản phẩm, công ty bạn phải đang sử dụng AMIS.VN. Đăng ký sử dụng tại http://www.amis.vn
  Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm tại: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

  Tags: amis crm , misa crm trên , một số giao diện trong phần mềm misa

  Users review

  from 264 reviews

  "Great"

  7.6