FREE DOWNLOAD

cNumber

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikacja do weryfikacji numerów PESEL, NIP i REGON. Wyświetla informację o poprawności powyższych numerów jak i podaje kilka informacji w nich zawartych - z numeru NIP wyciąga informację o urzędzie skarbowym, który wydał numer (w zaokrągleniu do miasta).

  Aplikacja przydatna przy spisywaniu umów wstępnych z klientami/podwykonawcami, etc.

  Aplikacja jest rozszerzeniem darmowego cPesel weryfikującego tylko PESEL.