FREE DOWNLOAD

Rätt Direkt

  • SEARCH TYPE
  Rätt Direkt icon

  Rätt Direkt

  by: Schneider Electric Sverige AB 0 0

  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Rätt direkt är en app för iPhone och Android som innehåller praktisk information om Schneider Electrics fästmateriel.
  Den innehåller en produktkatalog, valguide, instruktionsfilmer och ett vattenpass.

  Informationen i denna app har i första hand ett informativt och pedagogiskt syfte för att erbjuda inspiration och råd. Informationen kan inte ersätta professionell rådgivning från fackfolk och kan därför inte utan sådan rådgivning fungera som en slutgiltig grund, varken för val av produkt eller korrekt, lämplig och lagenlig installationsmetod.

  Schneider Electric använder skälig omsorg för att säkerställa att informationen i appen är korrekt. Schneider Electric lämnar dock inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande informationens korrekthet, felfrihet, fullständighet och/eller användarvänlighet. Schneider Electric påtar sig inte heller något ansvar för skador på användarens egendom eller verksamhet eller olyckor, som påstås vara relaterade till användningen av den information som finns tillgänglig i appen.