FREE DOWNLOAD

V Kongres Kobiet

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  ZAPRASZAMY NA V KONGRES KOBIET!

  W dniach 14-15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się jubileuszowy V Kongres Kobiet. Na jego uczestniczki czeka 5 emocjonujących sesji plenarnych, 25 różnorodnych paneli równoległych, 2 międzynarodowe okrągłe stoły i wiele warsztatów, koncertów i spotkań. O komfort uczestniczek zadba grupa 200 wolontariuszek i wolontariuszy, a rozgłos w mediach zapewni blisko 400 akredytowanych dziennikarek i dziennikarzy.

  Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie 10 000 kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz tworzenie mechanizmów służących ich realizacji.

  Kongres Kobiet jest największym ruchem społecznym w Polsce, który cały czas rośnie w siłę! Zrzesza osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy programami. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny.