FREE DOWNLOAD

Việt Sử Giai Thoai V

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 5

  (62 GIAI THOẠI THỜI LÊ SƠ)

  Mục Lục
  01 - LÍ LỊCH XUẤT THÂN CỦA LÊ LỢI
  02 - SỰ TÍCH ĐIỆN TIÊN DU
  03 - LÊ LỢI XƯỚNG NGHĨA
  04 – HOẰNG HỰU ĐẠI VƯƠNG VÀ BẢO QUỐC ĐẠI VƯƠNG
  05 - LÊ LAI CỨU CHÚA
  06- CẦM BÀNH BỊ MẮC MƯU
  07 - TRẬN BỒ ẢI
  08 - QUÂN PHÁP CỦA LAM SƠN
  09- SỐ PHẬN CỦA TRẦN PHONG VÀ LƯƠNG NHỮ HỐT
  10 - CÁI CHẾT CỦA ĐỖ DUY TRUNG
  11 - BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG CỦA TỔNG BINH THÀNH SƠN HẦU VƯƠNG THÔNG
  12 - BỐN SẮC LỆNH CỦA LÊ LỢI BAN RA Ở DINH BỒ ĐỀ ĐẦU NĂM 1427
  13 – LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA LƯU THANH
  14 - ĐINH LỄ VÀ NGUYỄN XÍ VỚI CÁI GIÁ CỦA MỘT BÀI HỌC
  15 – HỘI THỀ ĐÔNG QUAN
  16 - PHÉP NƯỚC ĐẦU ĐỜI LÊ THÁI TỔ
  17 - THƯƠNG THAY TRẦN NGUYÊN HÃN !
  18 - PHẦN THƯỞNG CỦA BÙI THÌ HANH
  19 – ĐỨC ĐỘ CỦA NGUYỄN THIÊN HỰU
  20 - CHUYỆN QUANH TỜ BIỂU VĂN DO NGUYỄN TRÃI SOẠN
  21 – CHUYỆN PHẠM MẤN BỊ ĐI ĐÀY
  22 - NGUYỄN TRÃI VỚI BẢY TÊN TRỘM
  23 - CÁC NGÔN QUAN LÀ PHAN THIÊN TƯỚC, LƯƠNG THIÊN PHÚC VÀ NGUYỄN CHIÊU PHỦ VỚI SÁU ĐIỀU CAN VUA
  24 - THÁI QUÂN THỰC VÀ NGUYỄN TÔNG TRỤ LÀM NHỤC QUỐC THỂ
  25 - PHAN THIÊN TƯỚC VÀ Ý THỨC VỀ CHỨC PHẬN CỦA MÌNH
  26 – LẠI CHUYỆN CAN NGĂN CỦA NGÔN QUAN PHAN THIÊN TƯỚC
  27 - CUỘC XUNG ĐỘT Ý KIẾN GIỮA NGUYỄN TRÃI VỚI LƯƠNG ĐĂNG
  28 – VỤ ÁN LÊ SÁT
  29 - LÊ THÁI TÔNG VỚI VIỆC THƯỞNG PHẠT QUAN LẠI
  30 - QUAN THAM NGHỊ LÀ NGUYỄN LIỄU BỊ THÍCH CHỮ VÀO MẶT VÀ BỊ ĐÀY VIỄN XỨ
  31 - LÊ NGÂN BỊ BỨC TỬ
  32 - DUYÊN PHẬN BÀ DƯƠNG THỊ BÍ
  33 – VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN
  34 – LỜI TU CỦA QUAN THAM TRI ĐÔNG ĐẠO TRÌNH DỤC
  35 - TÂM ĐỊA CỦA HÀ LẬT
  36 - HÔN LỄ CỦA VỆ QUỐC TRƯỞNG CÔNG CHÚA
  37 - THAM TRI TY ĐẠO BÙI THÌ HANH VÀ TRUNG LỘ AN PHỦ SỨ BẠCH KHUÊ BỊ BÃI CHỨC
  38 – LẠI CHUYỆN BÙI THÌ HANH
  39 – NGƯỜI Ở TRÊN PHÉP NƯỚC
  40 – CHUYỆN TRỊNH KHẢ
  41 - LOẠN LÊ NGHI DN
  42 – NGUYỄN SƯ HỒI VỚI BÀI THƠ VIẾT THEO LỐI CHIẾT TỰ
  43 - THƯỢNG THƯ NGUYỄN NHƯ ĐỔ BỊ KHIỂN TRÁCH
  44 - THÁI ÚY LÊ LĂNG BỊ GIẾT
  45 – LƯỢC TRUYỆN TRẦN PHONG
  46 – CUỘC ĐỐI ĐÁP GIỮA THÁM HOA LƯƠNG NHƯ HỘC VỚI VĂN LƯ
  47 - VUA LÊ THÁNH TÔNG ĐÒI ĐỌC NHẬT LỊCH
  48 - THÁI BẢO NGUYỄN LỖI CAN VUA
  49 - VUA LÊ THÁNH TÔNG XIN LỖI QUAN ĐÔ NGỰ SỬ TRẦN XÁC
  50 - HOÀNG TỬ TRIỆU VƯƠNG THOAN ĐÁNH CHẾT NGƯỜI
  51 - VÌ SAO HOẠN QUAN PHAN TÔNG TRINH BỊ GIẾT
  52 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ NHẤT
  53 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ HAI
  54 - CHUYỆN NGUYỄN CHÍ
  55 – ĐỨC ĐỘ CỦA VUA LÊ UY MỤC
  56 - CUỘC BẠO LOẠN NĂM KỶ TỊ (1509)
  57 – TRỊNH DUY SẢN GIẾT VUA LÊ TƯƠNG DỰC
  58 - SỰ HIỂM ĐỘC CỦA NGUYỄN VĂN LỰ
  59 - CHÂN TƯỚNG LÊ QUẢNG ĐỘ
  60 – CHUYỆN VŨ NHƯ TỐ
  61 - CÁI CHẾT CỦA CHỬ KHẢI, TRỊNH HỰU VÀ NGÔ BÍNH
  62 - NGÀY TÀN CỦA CHIÊU TÔNG
  NIÊN BIỂU THỜI LÊ SƠ

  Users review

  from 84 reviews

  "Awesome"

  9