FREE DOWNLOAD

9-FMC12Pro NFC นาฬิกายาม

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  คุณสามารถบันทึก วันที่ เวลา รหัสพนักงาน รหัส Imeiของมือถือ ตำแหน่ง GPS บน SD Card เป็น text และ สามารถบันทึกโดยตรงไปรับ Mysql ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์
  วัตถุประสงค์ของโปรแกรม คือ เป็นข้อมูลดิบสำหรับโปรแกรมระบบรูดบัตรที่สำนักงาน

  โปรแกรมนี้จะทำงาน 2 อย่าง บันทึก test ใน SD Card fmxxxxxx.txt
  yyyymmdd.dat (รูปแบบที่ใช้กับโปรแกรม fmc12 รูดบัตร บน windows) โดยการส่ง
  V1.7 เพิ่ม ระบบเปิดปิดประตูด้วย บลูทูธหลังจากที่บันทึกเวลาโดยกำหนดบัตรได้ว่าจะให้บัตรไหนเปิด
  http://www.youtube.com/watch?v=C_QEZQzWtsM (ภาษาไทย)
  http://www.youtube.com/watch?v=Hu7SE6wCujA (ภาษาอังกฤษ)

  ผ่านทาง อีเมล์ หรือ บันทึกโดยตรงไปยัง Mysql ฐานข้อมูลที่ เวปไซด์
  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับพนักงานทีไม่เข้าสำนักงาน เช่น พนักงานขาย หรือ ช่าง เพราะ จะมีบันทึกตำแหน่ง GPS ไว้เพื่อทำการตรวจสอบ

  รุ่นนี้รองรับการใช้ NFC การ์ด สติีกเกอร์ พวงกุญแจ 8 หลัก หลักที่ 3-10 เป็นรหัสประจำตัว

  หลักการของโปรแกรม
  1 บันทึก วันที่ เวลา รหัสพนักงาน รหัสImei ตำแหน่ง Gps ใน แฟ้ม Text
  2 บันทึกโดยตรง แบบ เรียลไทม์ไปยัง mysql ฐานข้อมูล ผ่าน gprs
  3 สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากหน้าจอ โดยเลื่อนขึ้น เลื่อนลง และ สามารถลบแฟ้มทิ้งได้
  4 กำหนดว่าต้องการบันทึก GPS หรือไม่
  5 กำหนดว่าต้องการบันทึก เรียลไทม์ mysql ฐานข้อมูล
  6 สามารถตรวจสอบตำแหน่ง GPS ที่บันทึกผ่านโปรแกรม แผนที่ของกูเกิ้ล
  7 ส่งอีเมล์ Text เพียงกดแค่ครั้งเดียว เครื่องจะส่งไปยังอีเมล์ที่เรากำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น

  สามารถนำไปใช้
  1 ระบบการตรวจสอบพนักงานบริการ ได้แบบ เรียลไทม์ หรือ แบบออฟไลน์
  2 ตรวจสอบสินทรัพย์ โดยมีตำแหน่ง GPS ของ สินทรัพย์ โดยติดสติ๊กเกอร์ที่สินทรัพย์
  3 ใช้บันทึกเวลาเริ่ม หรือ เลิก ขั้นตอนการทำงาน เช่น การซ่อมรถในแต่ละแผนกเวลาเริ่ม และ เสร็จ
  4 ใช้เป็นโปรแกรมบันทึกเวลาพนักงาน ร่วมกับซอฟท์แวร์ fmc12 windows

  ต้องการทดสอบต้องหาบัตร nfc แล้วใช้โปรแกรมอะไรก็ได้เขียน text ลงตามรูปแบบข้างล่าง
  enx99999999description_you_want
  แล้วทดสอบอ่านบัตร

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  Thai facebook: https://www.facebook.com/Nfc9703
  ไทย:http://www.fcsolution.com/fmc12/9703present_thai.htm
  อังกฤษ:http://www.fcsolution.com/fmc12/9703present_eng.htm
  จีน:http://www.fcsolution.com/fmc12/9703present_chinese.htm

  Tags: gps ไทย , เช็ค gps จากรหัสimei , เวปทดสอบ nfc