FREE DOWNLOAD

บัญชีดำ (Blacklist)

  บัญชีดำ (Blacklist) icon

  บัญชีดำ (Blacklist)

  by: 94 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  นี้เป็นสายขั้นสูง / sms กรองและเครื่องมือป้องกัน สร้างรายการสีดำและอยู่อย่างปลอดภัยกับโทรศัพท์ Android ของคุณ นี้เป็น app ง่าย แต่คุณลักษณะหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อความที่โทร / ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากทุกคน

  app นี้ทำงานร่วมกับโทร ID ต่อ (จำนวนขาเข้า) ขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรสามารถจัดลงในบัญชีดำหรือรายการข้อยกเว้นและการกำหนดค่าตัวเลือกการปิดกั้น

  1. วิธีระงับ
  ☆ ระงับสายเข้า/ข้อความ/MMS สำหรับ Blacklist (รายการเบอร์ที่ถูกระงับ)
  ☆ระงับสายเข้า/ข้อความ/MMS ที่ไม่รู้จักเบอร์ (ไม่มี Caller Id) และเบอร์ที่ไม่มีในรายนาม
  ☆ระงับสายเข้า/ข้อความที่เริ่มต้นจาก (0908xxxxx) จบด้วย (xxxx123) หรือตามตัวอย่าง (090.*123)
  ☆รายการที่ได้รับการยกเว้น (เบอร์ที่ไม่เคยถูกระงับ)
  ☆ กรองข้อความที่มีเนื้อหาไม่ดีด้วยคำรหัส (เช่น sex) หรือเริ่มต้นและจบด้วยตามตัวอย่าง
  2. การติดตามรายการและประวัติการโทร
  ☆ การเลือกสำหรับสายเข้า
  - ปิดเสียง
  - จบการโทร (สามารถส่งไปที่ voice mailbox)
  - การเลือก “รับและยกเลิก” (รับสายและปิดโดยทันที อย่าเก็บข้อความไว้ใน voice mailbox แต่อาจจะถูกหักเงินถ้าคุณต้องจ่ายค่าสายเข้า)
  ☆ การเลือกระงับเป็นพิเศษ เช่น การระงับเบอร์อย่างถูกต้อง เริ่มต้นด้วย จบด้วย และสำนวนตัวอย่าง
  ☆ การเลือกแผนการระงับ (สามารถเลือกจากโปรแกรมประยุกต์หรือ Widget)
  - การระงับเบอร์ใน blacklist ยกเว้น รายการที่ได้รับการยกเว้น (ตัวเลือกอัตโนมัติ)
  - การระงับเบอร์ทั้งหมด ยกเว้น รายการที่ได้รับการยกเว้น (มีประโยชน์เวลาคุณพักผ่อน)
  - การระงับทั้งหด (มีประโยชน์เวลาคุณนอนหลับ)
  - ไม่ระงับ
  - การตอบอย่างอัตโนมัติด้วยข้อความสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความที่ถูกระงับ
  ☆ การระงับข้อความที่มีหรือไม่มีบันทึก
  ☆ การเลือกการลบการแจ้งสายที่ไม่ได้รับ (missed call) ของระบบ
  3. สร้างฐานข้อมูล
  ☆ ทำปฏิธิน เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการระงับ
  ☆ ใส่เบอร์จากรายนาม ประวัติการโทร ข้อความ หรือเบอร์ใดก็ตามเข้าใน blacklist หรือรายการที่ได้รับการยกเว้น
  ☆ การติดตามประวัติการโทรได้ง่าย (ส่งข้อความ โทรกลับ ค้นหา ลบ ปรัปรุงที่โปรแกรมประยุกต์ของระบบ)
  ☆ การ เปิด/ปิด บันทึก/ไม่บันทึกประวัติการโทร (PRO)
  ☆ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน (PRO)
  ☆ การเปิด/ปิดการแจ้งสายเข้าที่ถูกระงับ
  ☆ การแปะหรือเก็บ/ปรัลปรุงฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น
  4. Widget
  ☆ การเปลี่ยนแปลงวิธีระงับและข้อมูลที่ใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว
  ☆ การจำกัดจำนวนข้อความตอบอัตโนมัติ
  5. การติดตามการโทรออกและกล่องลับ (ข้อความและประวัติการโทร) modules
  6. และยังมีอีก
  ☆ การตอบอัตโนมัติด้วยตัวอย่างที่มีอยู่
  ☆ การเปลี่ยนแปลง theme ให้กับ widget
  ☆ ตัวประยุกต์ (กดเบอร์เพื่อเปิดการประยุกต์)
  ☆ 1- ระงับเพื่อเพิ่มสายพึ่งเรียกเข้าเข้า blacklist/รายการที่ได้รับยกเว้น
  คำถามประจำ
  ☆ ทำไมสายเรียกเข้าถูกส่งไปที่ voice mailbox คุณเปิด "Pick up then Hang up" ขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีนี้
  หมายเหตุ
  ☆ LG Optimus One, LG C660, Samsung Epic: กรุณาใช้โปรแกรม "Use alternative block method" ถ้าระงับไม่ได้
  ☆ คุณสามารถซื้อฉบับ Pro จาก Google Play เพื่อใช้ฟังก์ชันทั้งหมด
  ☆ Demo: http://www.youtube.com/watch?v=6bBaOCuPjRA
  ☆ Website: http://anttek.com/app.php?id=1
  ☆ การแนะนำ: http://anttek.com/wiki/doku.php?id=blacklist
  ☆ การช่วยเหลือ: https://groups.google.com/group/anttek

  Tags: blacklist , โปรแกรมแบล็คลิส , โปรแกรม blacklist , โปรแกรม แบล็คลิส , แบล็คลิส เบอร์โทรศัพท์ , แบล็คลิส โทรศัพท์ , บล็อคเบอร์โทรเข้า , โปรแกรมบล็อคเบอร์ , โปรแกรมบล็อคเบอร์โทรศัพท์

  Users review

  from 94 reviews

  "Great"

  8.6