FREE DOWNLOAD

VieTNT – Free SMS and Call

  VieTNT – Free SMS and Call icon

  VieTNT – Free SMS and Call

  by: 14 7.8

  7.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Unlimited SMS with Vietnam !!
  Getting a Call from Vietnam. !!
  Making a Call with Cheap Price !!

  Try it Free & Enjoy !!

  * No need of smartphone in Vietnam, Just Feature Phone is OK !

  [Unlimited SMS]
  Wherever You Are in the world
  Unlimited SMS With Vietnam Mobile Phone.

  [Get the Call]
  Receiving a Call From Vietnam.
  NO Roaming Charge, just Local Charge.

  [Making Call with Cheap Price]
  The Cheapest Call Rate.
  Best quality of call

  * You can Call & SMS to Vietnam like as you were in Vietnam. (VieTNT requires mobile data!)
  * Mobile DATA is required on this service.(3G, 4G, Wi-Fi)

  Không giới hạn tin nhắn với Việt Nam !!
  Nhận được cuộc gọi từ Việt Nam !!
  Gọi điện thoại về Việt Nam với cước phí rẻ !!

  Hãy bắt đầu cuộc thể nghiệm miễn phí ngay bây giờ

  Ở Việt Nam không cần thiết lập APP, mạng Internet

  [Không giới hạn tin nhắn]
  Trên toàn thế giới ở bất cứ mọi nơi đều gọi được với số điện thoại Việt Nam và không giới hạn tin nhắn

  [Nhận được điện thoại]
  Nhận được cuộc gọi từ Việt Nam
  Không cần bấm mã số quốc tế

  Người gọi chỉ trả cước phí trong nước . Không phải cước phí quốc tế

  [Cước phí gọi rẻ]
  Không thể so sánh được với các dịch vụ hổ trợ khác
  Cuộc gọi có chất lượng rất rõ ràng

  Đây là dịch vụ chỉ sử dụng được bằng điện thoại mạng Internet của bạn để có thể gọi điện thoại và tùy tiện gửi tin nhắn về Việt Nam

  App điện thoại của bạn phải có mạng Internet.(3G, 4G, Wi-Fi)

  Users review

  from 14 reviews

  "Great"

  7.8