DOWNLOAD  $30.99

ספרדית ללימוד עצמי (למתקדמים)

  ספרדית ללימוד עצמי (למתקדמים) icon

  ספרדית ללימוד עצמי (למתקדמים)

  by: 0 0

  DOWNLOAD  $30.99

  Screenshots

  Description

  לפניכם אפליקציה הכוללת את ערכת סרטי הווידיאו המלווים את ספר הלימוד של הקורס.
  http://www.prolog.co.il/Hebrew/ProductPage.aspx?rowIndex=875

  קורס מקיף ללימוד ספרדית מבית פרולוג - בהגשה טלוויזיונית מלאה.
  הקורס כולל: 14 שיעורים, כ-7 שעות (!) של תרגול ולימוד - כשהכול מוצג ומומחש על גבי המסך: הסברים והנחייה מלאה בעברית, מלווים בכתוביות ובטבלאות לאורך כל מהלך הלימוד.
  מיועד לבעלי ידע בסיסי טוב או למסיימי הקורס "ספרדית בסיסית".
  רשימת השיעורים הנלמדים ותוכנם:
  בשיעור 1 נלמד: לדבר על פעולות שמתרחשות בזה הרגע; להבחין בין פעולות שגרתיות לפעולות שקורות בזה הרגע; לדבר על פעולות מתמשכות
  בשיעור 2 נלמד: לדבר על פעולות שהתרחשו בעבר הקרוב; לספר חוויות
  בשיעור 3 נלמד: לדבר על ההיסטוריה של חברה; להתייחס למישהו או למשהו מבלי לציין את שמם במפורש
  בשיעור 4 נלמד: לדבר על השינויים בטכנולוגיה; להשוות את העבר עם ההווה; לדבר על הרגלים בעבר
  בשיעור 5 נלמד: לספר באילו נסיבות הכרנו מישהו; לספר אנקדוטות; להגיב לאנקדוטות; לתת סיבה
  בשיעור 6 נלמד: לספר על מעשים שאירעו בעבר; לספר על תקלות; לקשר בין שתי פעולות שהתרחשו בעבר
  בשיעור 7 נלמד: לתת עצות; לדבר בנימוס; לשער השערות
  בשיעור 8 נלמד: לדבר על פעולות עתידיות; לנסח השערות לגבי ההווה; לבטא תנאי
  בשיעור 9 נלמד: לתת עצות; לתת הוראות; לנסח ולהבין מתכון בישול
  בשיעור 10 נלמד: לאחל איחולים; לדבר על פעולות עתידיות; לכתוב מכתב
  בשיעור 11 נלמד: לתאר מה אנחנו מחפשים; לתאר חפצים
  בשיעור 12 נלמד: לבטא רגשות כלפי אנשים או חפצים; להביע דעה
  בשיעור 13 נלמד: לשער השערות לגבי ההווה; לערוך השוואות
  שיעור 14 - סיכום.
  לימוד מהנה, ובהצלחה!

  מומלץ שיהיה חיבור יציב לאינטרנט במשך כל זמן ההורדה
  בבקשה להתאזר בסבלנות... ונא לא להפריע למכשיר בעת הורדת הסרטים
  שים לב: לאחר בחירת השפה לעברית - פעולה זו הינה בלתי הפיכה
  לאחר ההורדה ניתן לצפות בתכנים באופן לא מקוון (לא נדרש חיבור לאינטרנט)

  Tags: פרולוג ספרדית