FREE DOWNLOAD

שלום כיתה א

  שלום כיתה א icon

  שלום כיתה א

  by: 139 6.6

  6.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  המעבר לכיתה א הינו אחד המעברים המשמעותיים בחיינו, הן לילד והן להורה.
  מעבר זה כרוך בשינויים רבים ומצריך מידה רבה של מוכנות ובשלות בכמה היבטים-
  קוגנטיבית,פיזיולוגית, רגשית וחברתית.
  עם התפתחות הטכנולוגית חלו שינויים בדרכי הלמידה והנגישות של הילדים לחומר הלימודי.
  האפליקציה מכינה את הילד ללימוד חשבון פשוט,
  ע"י שילוב בין טכלוגיה מתקדמת ודרכי הוראה ותירגול איתם יתמודד בכיתה א'.
  השימוש באפליקציה הכנה לכיתה א' מאפשר שיפור מיומנויות למידה עצמאיות,
  תוך כדי למידה והנאה.
  האפליקציה מסייעת לילדי כיתה א ולילדים העולים לא' בפיתוח מיומנויות חשיבה כמותית,
  בכשירות המחשבתית בהבנה ותרגול של מושגי חשבון בסיסיים,
  הכללה, השוואה,הבנת רצף, שיפור ותרגול מיומניות מתמטיות.

  בנוסף עד היום תרגול חשבון היה מטרד והיה צריך להעשות רק ליד שולחן.
  היום ניתן לעשות את זה בכל מקום....

  האפליקציה כוללת תרגילים:
  אני מונה מ1 עד 10
  -------------------
  מגוון ציורים המוצגים באופן אקראי שבהם צריך לספור עד 10

  אני מונה מ1- 20
  --------------------
  מגוון ציורים המוצגים באופן אקראי שבהם צריך לספור עד 20

  גדול קטן שווה
  ----------------
  צריך להשוות בין שתי קבוצות ציורים ומה היחס בינהם

  חיבור חיסור עד 10
  ---------------------
  חיבור בין שתי קבוצות ציורים שסכומם עד 10

  חיבור עד 20
  -------------
  חיבור בין שתי קבוצות ציורים שסכומם עד 20

  סדרות
  --------
  השלמת סדרות מספרים כאשר כל פעם חסרים 3 מספרים שונים במיקומים שונים בסדרה

  תרגילי שרשרת עד 10
  ------------------------
  תרגילי חיבור בשרשרת של 3 מספרים שאחד מהם חסר לתוצאה שלא עולה על המספר 10

  Tags: הכנה לכיתה א אנדרואיד

  Users review

  from 139 reviews

  "Good"

  6.6