FREE DOWNLOAD

בין הצלצולים

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  בין הצלצולים – התמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי. האפליקציה המובילה בתחום החינוך החברתי-ערכי למורים בישראל.
  האפליקציה מיועדת למורים, ומאפשרת להם לקבל מידע ייחודי בשני תחומים מרכזיים:
  נושאים אקטואליים עכשוויים, בדגש על היבטים חברתיים-ערכיים: המורים יקבלו בזמן אמיתי מידע על אירועים אקטואליים שמתרחשים בקהילה ובמדינה, כולל מערך דיון להעברה בכיתה.
  ימים מיוחדים במעגל השנה: המורים יקבלו פעילויות ותכנים איכותיים על חגים, מועדים וימים מיוחדים, בדגש על היבטים חברתיים-ערכיים.

האפליקציה מציעה מגוון פעילויות למחנכים ביסודי ובחט"ב, העוסקות בתחומים של טיפוח אקלים בית-ספרי, כישורי חיים ותופעת האלימות במערכת החינוך.
  האפליקציה "בין הצלצולים – טיפוח אקלים בית ספרי והתמודדות עם אלימות", היא פרי שיתוף פעולה בין הסתדרות המורים – הקרן לקידום מקצועי, והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח).

  Users review

  from 40 reviews

  "Great"

  8.2