FREE DOWNLOAD

Ärvingeskolan

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Framtidens skola finns mitt i Kista, ett av Europas högteknologiska industrikluster med stark IT-inriktning.
  Ärvingeskolans personal ser läget som en sporre att utveckla en undervisning som ligger i framkant pedagogiskt.

  Det betyder att vi ska utveckla ämnesdjup och helhetsperspektiv i undervisningen. Till stöd för det använder vi oss av IT. Varje elev har tillgång till en iPAd eller bärbar dator för att användas i skolarbetet såväl i skolan som i hemmet. Alla klassrum är utrustade med interaktiva projektorer eller smartboards. Det betyder att vi kan göra mycket som annars inte skulle vara möjligt i undervisningen. 

  Givetvis räcker inte IT-stöd för att skapa en bra undervisning. Det krävs välutbildade lärare, en medveten satsning på läsutveckling, analysförmåga och matematikutveckling. De är grundbultar för att varje elev ska kunna nå randen av sin förmåga. Vi vill verkligen utmana alla elever att göra det. Då är det också viktigt att elever förstår vilka förmågor de ska utveckla och vilken kunskap som behövs för den egna utvecklingen. Det stärker vi i det dagliga arbetet och med hjälp av elevledda utvecklingssamtal. Grunden ska vara att alla elever vet var de befinner sig hur de ska gå vidare. Till extra stöd för matematikutvecklingen har vi prisbelönta matteverkstad. 

  Ärvingeskolan har idag 320 elever i grundskolan och grundsärskolan. Alla grupper har en mentor som träffar dem varje måndag morgon för att starta veckans arbete. I övrigt finns det ett arbetslag kring varje elev. Ett lag som ska utveckla pedagogiken och stödja eleverna. 

  Vi har också ett fullständigt elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt psykolog. 

  Skolan har ett framgångsrikt värdegrundsarbete och har av eleverna fått mycket positiva omdömen i Stockholm stads brukarenkät. 

  Users review

  from 2 reviews

  "Good"

  6