FREE DOWNLOAD

อาเซียน asean

  • SEARCH TYPE
  อาเซียน asean icon

  อาเซียน asean

  by: 312 8.2

  8.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  กูรู อาเซียน
  เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิภาคอาเซียน
  ซึ่ง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา , สัญลักษณ์ , คำขวัญ , กฎบัตรอาเซียน ,
  ข้อมูลเมืองหลวง , ข้อมูลประชากร , ข้อมูลศาสนา , ข้อมูลระบบการปกครอง และข้อควรรู้ต่างๆของแต่ละประเทศ.

  Tags: ข้อมูลอาเซียน

  Users review

  from 312 reviews

  "Great"

  8.2