FREE DOWNLOAD

Biển báo giao thông

  Biển báo giao thông icon

  Biển báo giao thông

  by: 302 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Ứng dụng miễn phí giúp tra cứu thông tin các biển báo giao thông đường bộ. Giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa các biển báo, và chấp hành luật lệ giao thông.

  Bao gồm:
  - Biển báo cấm.
  - Biển báo nguy hiểm.
  - Biển hiệu lệnh.
  - Biển chỉ dẫn.
  - Biển phụ.
  - Danh sách vạch kẻ đường.

  Users review

  from 302 reviews

  "Great"

  8.6