FREE DOWNLOAD

Eyüboğlu Eğitim Kurumları EYS

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Eyüboğlu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan bu uygulama Eyüboğlu okullarının tanıtımını, Eyüboğlu Okulları’ndan haberleri ve duyuruları içermektedir. Uygulama ayrıca Eyüboğlu veli ve öğrencilerine yönelik Eğitim Yönetim Sistemi’ni de kapsamaktadır.
  Uygulamanın bölümleri şunlardır;
  Hakkımızda : Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın tarihçesi, vizyon&misyonu, kurucusu hakkında bilgiler.
  Okullar : Anaokulu, ilköğretim ve liselerin tanıtımları ve iletişim bilgileri.
  Haberler : Haberler ve duyurular
  Takvim : Akademik takvim, etkinlik takvimi
  Medya : Okul resimleri ve etkinlik videoları
  EYS ( Eğitim Yönetim Sistemi ) : Eyüboğlu veli ve öğrencine ait bilgilendirme modülü
  Öğrenci, anne, baba ve veli bilgileri
  Sınav sonuçları ve karne bilgileri
  Ödeme bilgileri
  Ödevler
  Duyurular
  Etüd çalışmaları
  Sınav takvimi
  Öğretmen - veli görüşme saatleri
  Öğrenci devam bilgileri
  İletişim

  ---------------------------------------------------------

  Developed by Eyüboğlu Educational Institutions, this application includes information on as well as news and announcements from Eyüboğlu Schools. The application also comprises the Education Management System designed for Eyüboğlu students’ and their parents’ use.
  The components of the application are:
  About Us: Information on the history, vision and mission, and the founder of Eyüboğlu Educational Institutions
  Schools: Description and contact information for Eyüboğlu kindergartens, primary schools and high schools.
  News: News and announcements
  Calendar: Academic calendar, activity calendar
  Media: School photographs and videos of student activities
  EYS (Education Management System): The informative module designed for Eyüboğlu students and their parents
  Student’s, his/her parents’/guardian’s personal information
  Examination results and report card information
  Payment details
  Homework assignments
  Announcements
  Extra study hours
  Examination calendar
  Teacher-parent meeting hours
  Student attendance information
  Communication

  Users review

  from 73 reviews

  "Great"

  8.4