FREE DOWNLOAD

Fizik Formülleri YGS LYS LiSE

  • SEARCH TYPE
  Fizik Formülleri YGS LYS LiSE icon

  Fizik Formülleri YGS LYS LiSE

  by: 105 3.4

  3.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  FİZİK FORMÜL LERİ YGS LYS LiSE

  Bu uygulamada YGS LYS ve Lise konularında da faydalanabileceğiniz formül ler kural bulunmaktadır. YGS ve LYS de Matematik , Aritmatik , Cebir , Geometri , Kimya , Biyoloji , Türkçe , Türk Edebiyatı , Dil ve Anlatım , Tarih , inkılap tarihi , Vatandaşlık , Coğrafya Türkiye Coğrafyası, Türkiye Cografi Bölgeler i , Anayasa , Felsefe , Mantık , Sosyoloji , Psikoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Güncel Bilgiler le beraber Fizik konuları ndan sorular çıkmaktadır. Bu program ımızda sizlerin YGS ve LYS ile Lise dersleri ndeki fizik konuları ndaki problem lerinizi azaltabilmeyi amaçladık. Lise konularında da Matematik Kimya Biyoloji Geometri gibi derslerle beraber en çok zorlanılan ders lerden biri de fizik tir. Bu programdaki formüller i siz öğrenci lere katkısının olmasını diliyoruz. Öğretmenler imiz ile paralel bu formüller de ders notu olarak yazılı hazırlıklarına ve yazılı soruları na hazırlanma da işinize yarayabilir.
  Konulara hakim olan öğrenciler in motivasyon u da fazla olur. Motivasyonu yüksek olan öğrenciler etkili ve verimli ders çalışırlar. Verimli ders çalışan ögrenci nin özgüveni artar ve derslerde başarılı olma olasılık ı artar.

  Uygulama da bulunan fizik formülleri aşağıdaki gibi dir :

  1. Bölüm
  Madde ve özellikleri
  2. Bölüm
  Kütle ve Özkütle
  3. Bölüm
  Isı ve Sıcaklık
  4. Bölüm
  Genleşme
  5. Bölüm
  Gölge ve Aydınlanma
  6. Bölüm
  Düzlem ve Aynalar
  7. Bölüm
  Küresel Aynalar
  8. Bölüm
  Kırılma ve Renk
  9. Bölüm
  Mercekler

  Başarılar dileriz.

  Users review

  from 105 reviews

  "OK"

  3.4