FREE DOWNLOAD

Học bảng cửu chương

  • SEARCH TYPE
  Học bảng cửu chương icon

  Học bảng cửu chương

  by: MobileAllApps.com 22 8

  8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Giúp các bạn trẻ học các phép nhân từ 1 tới 9 và các bài toán luyện tập với phép nhân và phép chia, cộng trừ.
  Các chức năng chính:
  Học bảng cửu chương
  Luyện toán +,-, *, / theo các dạng:
  1) Biểu thức thông thường
  2)Đố lời
  3) Tìm ẩn số
  Các dạng toán bao gồm:
  1) a * b = ?
  2) a/b = ?
  3)(a + b ) * d = ?
  4)(a - b ) * d = ?
  5) (a +/-b ) * (c +/-d)=?
  6)(a +/-b) / (c +/-d) = ?
  7)(a +/-b)/c = ?
  8)(a * b) * (c/d) = ?
  9) (a/b) * (c/d) = ?
  10) (a*b) / (c*d) = ?
  11) (a/b)/(c/d) = ?
  Và các bài toán đố với ẩn số với các dạng toán nói trên.
  Ví dụ (3 + 5 ) * a = 16, hỏi a=?
  hoặc (3 + a ) * (5-2) = 18, hỏi a=?
  hoặc a * 5 = 15, hỏi a=?
  Với các dạng toán khó có hỗ trợ giúp hướng dẫn cách giải.
  Phát triển bởi Hiền Nguyễn + TháiNĐ, Hinh PV

  Tags: bảng cửu chương cộng trừ lớp 1 , bảng cửu chương lớp 2 , bảng cửu chương nhân chia lop 2 , bang cuu chuong cong tru , bang cuu chuong cong tru nhan chia , hoc bang cuu chuong lop 2 , bang cuu chuong chia 2 , bang cuu chuong , ban cuu chuong nhan

  Users review

  from 22 reviews

  "Great"

  8